Oso Boligberedere

Kvalitet I over 50 ar har vi perfeksjonert den rustfrie varmtvanns­ berederen. Den optimale kombinasjonen av h0ylegerte materialer, automatisert produksjon og intelligente l0s­ ninger gj0r at vare produkter holder lenger.

Effektivitet Vi designer for minimalt varmetap og maksimal effektivitet, uten a innga kompromisser, som gj0r vare kunders varme­ system ekstremt kostnadseffektivt.

Garanti Vi star 100% bak produktene vare. Derfor tilbyr vi vare kunder 10 ars garanti* pa den rustfrie trykktanken. *

KATALOG: Oso Boligberedere