Brannsikring

Hva er passiv brannsikring?

Vårt hovedfelt er i tillegg til beskyttelse mot brann og lyd passiv brannsikring. Men ikke alle vet hva det betyr. Brann er forferdelig. Det er noe de aller fleste er enig om, og vertfall de som har vært

SE VÅR KATALOG OM BRANNSIKRING

så uheldig å oppleve det. Men hvordan skal vi unngå brann? Sannheten er at det er helt umulig! Vi klarer ikke å hindre at branner starter. Det vi dog kan klare, er å hindre brannen i å spre seg videre inntil at brannen blir slokket eller at den dør ut av seg selv.

Dette klarer man med Passiv Brannsikring. Arealer hvor man vet at en brann sannsynligvis vil starte bygges som egne brannceller. Det samme gjelder i arealer hvor man vet at mennesker (og dyr) oppholder seg og selvfølgelig alle rømningsveiene. Dette gjøres ved at omhyllende bygningskonstruksjoner som vegger, tak, gulv, dører, tettinger og så videre bygges med spesielle materialer som kan motstå brann i en viss tid angitt i byggeforskriftene.

Den beste sikringen slik vi ser det, er grundig passiv brannsikring kombinert med brannvarslingsanlegg direkte tilkoplet brannvesenet og gjennomføring av brannøvelser. Da sørger man for at brannen ikke sprer seg, at brannvesenet klarer å slokke den raskt og at mennesker får god tid til å rømme. Dette redder liv, noe en internasjonal bygningsbransje og alle myndigheter er helt enig i.

KLIKK HER FOR Å SE VÅRE PRODUKTER

DOKUMENTER OG BEVISER